Intézményi közzétételi lista

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Az országos mérés-értékelés eredményei Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Idegen nyelvi mérés eredményei 2021 Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A beiratkozásra meghatározott idő Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója
és közhasznúsági melléklet 2020.
Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója
és közhasznúsági melléklet 2021.
Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése