Intézményi közzétételi lista

Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az intézmény nyitvatartási rendje letöltése