Névadó

Kada Mihály (1827-1891)

Kada Mihály

Tanácsos, Pest város alpolgármestere, az 1873-ban egyesített Budapest első alpolgármestere.

Kada Mihály tudásával, szorgalmával, gyors átlátó képességével a "nép egyszerű gyermekéből" lett a főváros egyik vezetője hosszú évtizedeken keresztül. Édesapja, Kada István kecskeméti csizmadia volt, míg édesanyja, Salamon Julianna, ma azt mondanánk: háztartásbeli, a család mindennapos ellátását intézte.

A család Kecskemétről idővel a Pest közeli Kőbányára költözött, a jobb megélhetés reményével, ahol a kis Misi is megszületett. Éles eszű, tanulékony kisdiákként, lépett előre a tanulói ranglétrán. Alig 18 évesen jogi-gyakornokként lépett 1844 őszén a főváros szolgálatába. Annak ellenére, hogy derekasan részt vett a szabadságharcban, tudását a hivatal nem nélkülözhette, s visszakerült hamar a városházára. Az ő feladata volt a közutak, és a jelentősebb ivóvíz utánpótlást jelentő kutak felderíttetése, számbavétele, állami gondozásának ügyintézése. Részrehajlás nélküli döntései, lépései nagy tiszteletet váltottak ki munkatársai körében. Munkája, célirányos, határozott működése, a főváros fejlődését szolgáló lépései, politikai oldalaktól független módon megkérdőjelezhetetlenül építették tekintélyét.

Kezdetben Pest város jegyzője, majd 1860-ban főjegyzője lett, 1864-ben pedig alpolgármesterré választották. Főjegyzőként feljegyeztetett, hogy egyszerű, tömör fogalmazásai, nyílt észjárású jegyzőkönyvei sokáig mintaszerű például szolgáltak utódjainak. Ő volt a kevesek egyike Pest város vezetésében, aki az egyesített főváros vezetésében is folytathatta tovább munkáját. Ezt a megtiszteltetést azzal vívta ki, hogy korábban igen sokat fáradozott Pest, Buda, Óbuda egyesítése körüli előkészítő munkálatok során.

1872-ben Andrássy Gyula koncepciója nyomán létrejövő egységes fővárossá lett Budapest (1873) vezetésének szálait egy főpolgármester és három alpolgármester irányította. A főpolgármestert a király választotta ki három jelölt közül, s hatévente újították meg a tisztséget. A választott főpolgármester tett javaslatot a királynak az alpolgármesterek kinevezésére, amelyet a király hagyott jóvá. Ezen új rendszer szerint a város első vezetője Ráth Károly főpolgármester lett lett, Kamermayer KárolyGerlóczy Károly, Kada Mihály az egyesített főváros első ízben kinevezett polgármesterei lettek. Kada Mihály lett a fővárost vezető harmadik "generalstäbler", ahogy akkoriban a sajtóban emlegették. Akkori polgármesteri kinevezése a mai alpolgármesteri rangnak felel meg, ezért az egyesített főváros első alpolgármesterei közé sorolják ma leginkább. Kada Mihálynak egyébként szinte soha senki sem hívta a hivatali megnevezéseken túl, mert mindenki számára ő volt a Miska, aki halálos ellensége volt minden "díszes szónoklatnak, díszebédnek, dísz-küldöttségnek, díszöltözködésnek".

Úgy mondták: "Miska bácsi minden tekintetben típusa a régi magyar táblabíráknak. Nincs benne semmi a modern bürokratából" . Ugyanakkor "Olyan memóriája van a város gazdasági ügyei körül, hogy abban a város legöregebb atyái azt meg sem közelítik". Közel negyven esztendőn keresztül állott a főváros szolgálatában. A főváros egyesítése kapcsán végzett kimagasló, valamint sok évtizedes városházi munkáját, a király az egyik legmagasabb tiszttel, a "Ferenc József Rend Lovagja" kitüntetéssel jutalmazta.

Kőbányán, az Óhegyen, szülei egykori házának közelében két szőlőbirtoka is volt, míg a királyi udvar számára fullasztó levegőjét, egy-egy díszebédet, és fogadást követően nyugalmat a Csömörön lévő szőlőbirtokának csendjében találta meg. Szerény, pompától mentes életvitele már-már legendás volt. A halál, közel a hetvenedik esztendejéhez, csömöri birtokán érte utol.

 

Forrás: Wikipédia

 

 

Címkék: