Alapítvány

Kedves Szülők, Kedves Adományozóink, Támogatóink!

Az Összefogva az iskoláért Alapítvány 1990 óta támogatja a Kada Mihály Általános Iskolát. Alapítványunk életében fontos mérföldkő volt a 2006. esztendő, hisz abban az évben közhasznúsági fokozatot kaptunk a Fővárosi Bíróság 350. számán az alábbi közhasznú tevékenységekre:

A közhasznú alapítvány célja, tevékenysége:

 • az iskola tornaterem bővítésének támogatása, valamint az oktató-, nevelő munka feltételeinek javításához történő hozzájárulás
 • közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek:
 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
  rehabilitációs tevékenység
 2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 3. kulturális tevékenység
 4. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet
 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 6. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
 • Tanulók jutalmazása.
 • Hátrányos helyzetű tanulók támogatása

Alapítványunk évek óta az alábbi konkrét formában támogatja az iskola tanulóit.

 • az iskola versenyeken kiváló eredményeket elért tanulók részére rendezett jutalomkirándulás költségeinek finanszírozása
 • Kada Ösztöndíj adományozása a kitűnő bizonyítványt szerző gyerekeknek
 • az iskola Múzeumi Napjának támogatása
 • a Kada Színházi díjazás finanszírozása
 • az iskolai Sportnap megvalósításának támogatása
 • hozzájárulás az iskola nyári tábori programjainak megvalósításához

Fentieken túl az Alapítvány részt vállal eszközbeszerzések, illetve egyéb programok megvalósításának támogatásában, finanszírozásában is.

Kedves régi és új Támogatóink,

 • ha Önök TÁRSAS VÁLLALKOZÁSKÉNT (Bt., Kkt., Kft., Zrt., Nyrt.) kívánják az Alapítványunk közhasznú tevékenységét támogatni, akkor a közhasznúságba vétel dátumától úgy nevezett "Közcélú adományra vonatkozó igazolás" illeti meg, melyet Alapítványunk az Önök által az adóévben befizetett adomány összegéről állít ki.

Az alapítványi adományigazolás alapján Önök az adózás előtti eredményüket
csökkenthetik a befizetett összeggel a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben meghatározott módon és mértékben (TAO Tv. 7. § (1) z) pontja és (5) (6) (7) bekezdései; 8. § (1) s) pontja alapján).

Ehhez azonban fontos, hogy az adomány befizetésekor, átutalásakor(bankszámlaszámunk: OTP Bank, 11710002-20009403 Önök megadják vállalkozásuk adószámát , megnevezését, székhelyét, illetve hogy az Alapítvány mely közhasznú tevékenységét kívánják támogatni!

 • ha MAGÁNSZEMÉLYKÉNT kívánják Alapítványunkat támogatni, akkor szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy lehetőségük van minden adóév
  végén az úgy nevezett ADÓ 1 %-ról rendelkezni, melynek során az Önöktől az év során már levont személyi jövedelemadóból 1%-ot az Állam visszaad az Önök által kedvezményezettként megjelölt
  Alapítványnak. Ez Önöknek nem kerül semmibe!


Az Önök által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére leadott RENDELKEZŐ NYILATKOZATBAN(ügyfélkapujukon keresztül vagy postai úton) az Összefogva az iskoláért Alapítvány adószámát kell ekkor megadniuk.

Adószámunk: 19663021-1-42

Köszönjük, hogy alapítványi tevékenységünk céljai Önökkel közös célok lehetnek!

Üdvözlettel: Hajmer Gabriella
az Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

Beszámoló 2018