Tájékoztatás az Összefogva az iskoláért Alapítvány támogatás

Tisztelt Szülők!

Kérjük,hogy támogassák az iskolánkat segítő alapítvány működését!

Részleteket alább olvashatnak.

Köszönettel:

Az iskola vezetősége

Tisztelt Szülők! Kedves régi és új Támogatóink,

Az Összefogva az Iskoláért Alapítvány 2006 óta közhasznú alapítványként működik és támogatja az intézmény működését. Az alapítvány céljainak megvalósítása csak akkor lehet sikeres, ha ehhez a megfelelő anyagi háttér rendelkezésre áll. Kérjük, ha módjukban áll támogassák a működésünket!

  • ha Önök TÁRSAS VÁLLALKOZÁSKÉNT (Bt., Kkt., Kft., Zrt., Nyrt.) kívánják az Alapítványunk közhasznú tevékenységét támogatni, akkor a közhasznúságba vétel dátumától úgy nevezett "Közcélú adományra vonatkozó igazolás" illeti meg, melyet Alapítványunk az Önök által az adóévben befizetett adomány összegéről állít ki.

Az alapítványi adományigazolás alapján Önök az adózás előtti eredményüket csökkenthetik a befizetett összeggel a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben meghatározott módon és mértékben (TAO Tv. 7. § (1) z) pontja és (5) (6) (7) bekezdései; 8. § (1) s) pontja alapján).

Ehhez azonban fontos, hogy az adomány befizetésekor, átutalásakor (bankszámlaszámunk: OTP Bank, 11710002-20009403 Önök megadják vállalkozásuk adószámát , megnevezését, székhelyét, illetve hogy az Alapítvány mely közhasznú tevékenységét kívánják támogatni!

  • ha MAGÁNSZEMÉLYKÉNT kívánják Alapítványunkat támogatni, akkor szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy lehetőségük van minden adóév végén az úgy nevezett ADÓ 1 %-ról rendelkezni, melynek során az Önöktől az év során már levont személyi jövedelemadóból 1%-ot az Állam visszaad az Önök által kedvezményezettként megjelölt Alapítványnak. Ez Önöknek nem kerül semmibe!

Az Önök által a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére leadott RENDELKEZŐ NYILATKOZATBAN (ügyfélkapujukon keresztül vagy postai úton) az Összefogva az iskoláért Alapítvány adószámát kell ekkor megadniuk. Adószámunk: 19663021-1-42

Köszönettel és tisztelettel:

Az Összefogva az iskoláért Alapítvány kuratóriuma