Tisztelt Érdeklődő!

Szeretettel köszöntöm Önt honlapunkon minden kollégám és az intézmény diákjai nevében!
Örülünk annak, hogy felkereste iskolánk honlapját és remélem, hogy tájékozódni tud az Önt érdeklő kérdésekről. Amennyiben mégsem találná a megfelelő információt, kérem keressen bennünket bizalommal a Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeken!                                                     

Kohl Katalin intézményvezető

 

Intézményünk Kőbánya- Óhegyen, tömegközlekedéssel többféle irányból is jól megközelíthető helyen található. A jelenlegi iskola elődjét 1896-ban alapították, 2016-ban ünnepeltük a fennállás 120. évfordulóját.

Mára a kerület egyik legnépesebb oktatási intézményeként működünk, 16 osztályunkban 420 diák tanul.

Iskolánk egész napos iskolai rendszerben működik, ezen belül első, második és harmadik évfolyamon osztályaink iskolaotthonos rendszerben tanulnak, azaz a délelőtti és délutáni tanítási időszakok hosszabb-rövidebb irányított, illetve önálló szabadidős tevékenységekkel egészülnek ki.

Negyedik évfolyamtól a tanítási órák a nap első szakaszában kerülnek megtartásra, míg a délutáni időszakban az egész napos iskolát igénybe vevő tanulók számára szakszerű segítséget nyújtunk az házi feladatok megoldásában, illetve a tanórákra való felkészülésben. Emellett a délutáni időszakban tanulóinknak korrepetálásokon, szakkörön, illetve sportfoglalkozáson való részvételre is lehetősége van.

Negyedik évfolyamon a gyerekek bontott csoportban kezdik tanulni az angol nyelvet és az informatikát, majd a felső tagozaton ezek mellett a technika tantárgyat is.

Intézményünkben nem működtetünk tagozatos rendszert, mindkét párhuzamos osztályban emelt óraszámban tanítjuk a matematikát. Emellett tanulóink 8 éven keresztül hetente 1 órában úszásoktatáson vesznek részt, a testnevelés tantárgy keretén belül.

A mindennapos testnevelés feltételei iskolánkban adottak. Egy saját tornateremmel és tornaudvarral rendelkezünk és ezen kívül a testnevelés órák megtartására lehetőség van az iskola mellett elhelyezkedő kosárlabda csarnokban is. Intézményünk 2015 óta a Testnevelési Egyetem gyakorlóiskolájaként működik.

Tantestületünk évtizedek óta stabil, összetartó közösség, a fluktuáció minimális. A gyerekekkel való foglalkozásban a pedagógusok munkáját egy teljes állású fejlesztő pedagógus segíti. Rajta kívül egyéb segítő szakemberek is részt vesznek a gyerekek fejlesztésében: logopédus, iskolapszichológus, valamint ún. utazó gyógypedagógusok.

Intézményünk célja, hogy tanulóink személyiségfejlődéséhez, képességeik kibontakoztatásához mind a tanórákon, mind a tanórákon kívüli foglalkozásokon a lehető legnagyobb mértékben segítséget nyújtsunk. Feladatunk, hogy tanulóinknak - a szülőkkel való szoros együttműködéssel - szilárd erkölcsi útmutatást adjunk, alapkészségeiket folyamatosan fejlesszük és ezáltal megalapozzuk számukra a sikeres továbbtanulást. Célunk, hogy támogassuk tanulóink tehetségének kibontakoztatását, valamint segítsük a tanulási problémákkal küzdők felzárkózását. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjainkat támogassuk, ennek érdekében törekszünk az iskola családias légkörének megőrzésére.

A TÉBLÁB AMI kihelyezett tagozata keretében iskolánk tanulói hetente kétszer néptánc foglalkozáson vehetnek részt. Ezen kívül szorosan együttműködünk a Kőbányai Zeneiskolával, amelynek pedagógusai a mi iskolánkban is tanítanak (szolfézs, hangszeres zene).

Nagy hangsúlyt fektetünk hagyományaink ápolására, a sok esetben évtizedek óta megrendezett iskolai programok színvonalas megvalósítására. Évente több, nagy érdeklődésre számot tartó, kerületi szinten is egyedülálló, sikeres rendezvényt bonyolítunk le (pl. Tanévköszöntő paprikás krumpli buli, Karácsonyi koncert, Szülők bálja, Múzeumi Nap, Tudománynap, Kada Színház, vándortábor, kézműves-tánc tábor)

Minden tanévben képviseltetjük magunkat a kerületi tanulmányi- és sportversenyeken, amelyeken tanulóink előkelő helyezéseket érnek el. A kerületi versenyeken kívül is keressük azokat az alkalmakat, amikor diákjaink számot adhatnak tudásukról, tehetségükről.

Iskolánk tanulói a 2017. évi kompetenciamérésben kiemelkedő eredményt értek el.

Nyolcadikos diákjaink többsége sikeresen felvételizik az általa választott középiskolába.

Az iskolánk iránt érdeklődő szülőket és gyerekeket többalkalmas ismerkedési programmal várjuk.

Címkék: ,

Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola

Az iskola címe: 1103 Budapest, Kada u. 27-29.
Telefonszáma: 262-0177
E-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

OM száma: 034957

Az iskola fenntartója: Kelet -Pesti Tankerületi Központ

Intézményvezető:

Kohl Katalin: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Intézményvezető-helyettesek:

Hanczné Szmilkó Katalin: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Madarné Bere Marianna: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Iskolatitkár:

Nagy Erika: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gazdasági referens:

Tóthné Bartha Rita: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kada Mihály (1827-1891)

Kada Mihály

Tanácsos, Pest város alpolgármestere, az 1873-ban egyesített Budapest első alpolgármestere.

Kada Mihály tudásával, szorgalmával, gyors átlátó képességével a "nép egyszerű gyermekéből" lett a főváros egyik vezetője hosszú évtizedeken keresztül. Édesapja, Kada István kecskeméti csizmadia volt, míg édesanyja, Salamon Julianna, ma azt mondanánk: háztartásbeli, a család mindennapos ellátását intézte.

A család Kecskemétről idővel a Pest közeli Kőbányára költözött, a jobb megélhetés reményével, ahol a kis Misi is megszületett. Éles eszű, tanulékony kisdiákként, lépett előre a tanulói ranglétrán. Alig 18 évesen jogi-gyakornokként lépett 1844 őszén a főváros szolgálatába. Annak ellenére, hogy derekasan részt vett a szabadságharcban, tudását a hivatal nem nélkülözhette, s visszakerült hamar a városházára. Az ő feladata volt a közutak, és a jelentősebb ivóvíz utánpótlást jelentő kutak felderíttetése, számbavétele, állami gondozásának ügyintézése. Részrehajlás nélküli döntései, lépései nagy tiszteletet váltottak ki munkatársai körében. Munkája, célirányos, határozott működése, a főváros fejlődését szolgáló lépései, politikai oldalaktól független módon megkérdőjelezhetetlenül építették tekintélyét.

Kezdetben Pest város jegyzője, majd 1860-ban főjegyzője lett, 1864-ben pedig alpolgármesterré választották. Főjegyzőként feljegyeztetett, hogy egyszerű, tömör fogalmazásai, nyílt észjárású jegyzőkönyvei sokáig mintaszerű például szolgáltak utódjainak. Ő volt a kevesek egyike Pest város vezetésében, aki az egyesített főváros vezetésében is folytathatta tovább munkáját. Ezt a megtiszteltetést azzal vívta ki, hogy korábban igen sokat fáradozott Pest, Buda, Óbuda egyesítése körüli előkészítő munkálatok során.

1872-ben Andrássy Gyula koncepciója nyomán létrejövő egységes fővárossá lett Budapest (1873) vezetésének szálait egy főpolgármester és három alpolgármester irányította. A főpolgármestert a király választotta ki három jelölt közül, s hatévente újították meg a tisztséget. A választott főpolgármester tett javaslatot a királynak az alpolgármesterek kinevezésére, amelyet a király hagyott jóvá. Ezen új rendszer szerint a város első vezetője Ráth Károly főpolgármester lett lett, Kamermayer KárolyGerlóczy Károly, Kada Mihály az egyesített főváros első ízben kinevezett polgármesterei lettek. Kada Mihály lett a fővárost vezető harmadik "generalstäbler", ahogy akkoriban a sajtóban emlegették. Akkori polgármesteri kinevezése a mai alpolgármesteri rangnak felel meg, ezért az egyesített főváros első alpolgármesterei közé sorolják ma leginkább. Kada Mihálynak egyébként szinte soha senki sem hívta a hivatali megnevezéseken túl, mert mindenki számára ő volt a Miska, aki halálos ellensége volt minden "díszes szónoklatnak, díszebédnek, dísz-küldöttségnek, díszöltözködésnek".

Úgy mondták: "Miska bácsi minden tekintetben típusa a régi magyar táblabíráknak. Nincs benne semmi a modern bürokratából" . Ugyanakkor "Olyan memóriája van a város gazdasági ügyei körül, hogy abban a város legöregebb atyái azt meg sem közelítik". Közel negyven esztendőn keresztül állott a főváros szolgálatában. A főváros egyesítése kapcsán végzett kimagasló, valamint sok évtizedes városházi munkáját, a király az egyik legmagasabb tiszttel, a "Ferenc József Rend Lovagja" kitüntetéssel jutalmazta.

Kőbányán, az Óhegyen, szülei egykori házának közelében két szőlőbirtoka is volt, míg a királyi udvar számára fullasztó levegőjét, egy-egy díszebédet, és fogadást követően nyugalmat a Csömörön lévő szőlőbirtokának csendjében találta meg. Szerény, pompától mentes életvitele már-már legendás volt. A halál, közel a hetvenedik esztendejéhez, csömöri birtokán érte utol.

 

Forrás: Wikipédia

 

 

Címkék:

A 2017-18. tanév jelentősebb eseményei

A 2017-18. tanév jelentősebb eseményei letöltése

A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége

A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége letöltése

Alsós kerettanterv 2013

Alsós kerettanterv 2013 letöltése

 

 

Beiratkozási nyilatkozatok

Beiratkozási nyilatkozatok letöltése

Évfolyam-ismétlési adatok

Évfolyam-ismétlési adatok letöltése

Felsős kerettanterv 2013

Felsős kerettanterv 2013 letöltése

 

 

 

 

Indítható osztályok száma 2017-18. tanév

Indítható osztályok száma 2017-18. tanév letöltése

 

 

Intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzés magállapításai

Intézményi pedagógiai-szakmai ellenőrzés magállapításai letöltése

 

 

 

 

Munkaterv 2017-18.

Munkaterv 2017-18. letöltése

Nevelő-és oktatómunkát segítők

Nevelő-és oktatómunkát segítők letöltése

Országos kompetenciamérés eredmények 2009-2014.

Országos kompetenciamérés eredmények 2009-2014. letöltése

Országos nyelvi mérés eredményei

Országos nyelvi mérés eredményei letöltése

Osztályok száma, létszámok

Osztályok száma, létszámok letöltése

 

 

 

 

 

 

Zeneiskola térítési díjak 2018/19-es tanév

Zeneiskola térítési díjak 2018/19-es tanév letöltése

Alkategóriák